نمایشگاه بین المللی استان اردبیل / مجری های نمایشگاه

شرکت نمایشگاهی آرتا نمانگر اردبیل

شماره تماس: ۰۴۵۳۳۲۵۲۷۲۲ با مدیریت: مسلم نوروزی


شرکت نمایشگاهی اولدوز نمای سبلان

شماره تماس: ۰۲۱۲۸۴۲۵۳۳۰ با مدیریت پیام توکلی


شرکت نمایشگاهی اوج گستر

شماره تماس: ۰۴۵۳۳۵۱۴۳۷۰ با مدیریت شهنام نوروزی


انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون استان اردبیل

شماره تماس: ۰۴۵۳۳۶۴۴۰۰۲ با مدیریت آقای صفرپور


شرکت نمایشگاهی هنرمندان آرتاویل

شماره تماس: ۰۹۱۴۱۵۹۲۹۹۰ با مدیریت سعید حمیدپور