نمایشگاه بین المللی استان اردبیل / نمایشگاه فرش دستباف

نمایشگاه فرش دستباف

هفدهمین نمایشگاه تخصصی فرش و تابلو فرش دستباف زمان برگزاری: ۲۳ لغایت ۲۷ مرداد سال ۱۴۰۲ ساعت بازدید: ۱۶ الی ۲۲ تعداد مشارکت کنندگان: ۳۰ غرفه دار در سالن شماره یک از استانهای تهران ، زنجان، آذربایجان شرقی ، آذربایجان غربی، قم ، اصفهان، چهارمحال بختیاری و استان اردبیل اهداف برگزاری نمایشگاه: تبادل دانش و اطلاعات ، ایجاد روابط بین تولید کنندگان و مصرف کنندگان، آشنایی با سلیقه ها ، حمایت و رشد تولید، معرفی تولیدات داخلی به برون مرزی و دست یابی به بازار جهانی در امر صادرات