نمایشگاه بین المللی استان اردبیل / نمایشگاه کشاورزی

نمایشگاه کشاورزی

عنوان نمایشگاه :نوزدهمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی)ادوات وماشین آلات،نهاده ها وتجهیزات آبیاری( برگزارکننده:شرکت آرتانمانگر اردبیل تاریخ برگزاری : ۷تا ۱۰ شهریور ماه ۱۴۰۲ ساعت بازدید : ۱۶ الی ۲۱ استانهای مشارکت کننده : ۶واحد تولیدی و ۸ شرکت دانش بنیان از استان اردبیل و ۳۵ شرکت از ۱۳ استان تهران ،کردستان،مرکزی،آذربایجان شرقی،آذربایجان غربی ،گلستان،خراسان رضوی،لرستان،زنجان ،اصفهان،خوزستان،البرز،فارس درصدمشارکت کننده ها: ۷۳ درصد ازفضای نمایشگاه را ادوات وماشین آلات کشاورزی، ۲۰ درصد تجهیزات آبیاری و ۷ درصد را نهاده های کشاورزی پوشش داده است. محصولات قابل عرضه : ادوات وماشین آلات کشاورزی،نهاده ها،تجهیزات آبیاری اهداف نمایشگاه:ارائه آخرین تولیدات ومحصولات واحدهای تولیدی،تبادل دانش واطلاعات بین تولیدکنندگان،ایجادنمایندگی دراستان اردبیل توسط واحدهای تولیدی،ایجادارتباط مستقیم وبدون واسطه بین تولیدکنندگان وکشاورزان و بهره برداران ،ایجاد فضای رقابتی وبالابردن حق انتخاب بهره برداران ازجمله اهداف برگزاری این نمایشگاه می باشد.