نمایشگاه بین المللی استان اردبیل / گالری تصاویر نمایشگاه

محوطه نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی اردبیل با وسعت بیش از هشت ونیم هکتار در ساحل زیبای دریاچه شورابیل قرار دارد.


سالن شماره یک

متراژ مفید سالن شماره یک ۱۱۶۷ متر می باشد.


حیاط نمایشگاه

حیاط نمایشگاه


حیاط نمایشگاه

حیاط نمایشگاه


حیاط نمایشگاه

حیاط نمایشگاه


پارکینگ غرفه داران

پارکینگ غرفه داران


پارکینگ بازدیدکنندگان

پارکینگ بازدیدکنندگان


سالن شماره یک

سالن شماره یک


سالن شماره دو

سالن شماره دو با متراژ مفید ۶۰۸ متر در قسمت جنوبی حیاط نمایشگاه قرار دارد.