گشایش نمایشگاه کشاورزی و ادوات کشاورزی

نمایشگاه تخصصی کشاورزی، ادوات، ماشین آلات و صنایع وابسته هفتم تیر ماه 1402 ساعت 17 با حضور مسِِؤلین استانی از جمله مهندس اژدری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ، دکتر انصاری مدیرکل امور اقتصادی استانداری ، دکتر رجبی مدیرکل بانک کشاورزی استان اردبیل ، مهندس نوبخت مدیر کل غله و بازرگانی دولتی و آقای دکتر جهانگیرزاده نماینده مردم شریف پارس آباد، بیله سوار و اصلاندوز و عضو کمسیون کشاورزی در مجلس شورای اسلامی افتتاح گردید. آقای مهندس شرافتی مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای استان اردبیل، آقای مهندس کاظمی مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی اردبیل و مهندس نوروزی مدیرعامل شرکت آرتانمانگر اردبیل به عنوان میزبانان این نمایشگاه موفق، حضور داشتند. در این نمایشگاه 60 شرکت تولیدی از استانهای کشور، آخرین و به روز ترین تولیدات خود را در معرض نمایش گذاشتند.