برگزاری نمایشگاه در ترکیه

سازمان همیاری شهرداریهای استان اردبیل و مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی اردبیل با مدیرعامل شرکت گرشگری ایپک یولی ترکیه و مدیر نمایشگاه آسیایی وان در خصوص برگزاری نمایشگاههای توانمندیهای جمهوری اسلامی ایران در ترکیه و بالعکس و همچنین مذاکره در رابطه با برگزاری نمایشگاه در سلیمانیه کشور عراق به صورت مشارکتی.