برگزاری نمایشگاه خارجی

به گزارش روابط عمومی شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اردبیل، با همدلی و عنایت مقامات استانی و کشوری با هدف حمایت از تولیدات داخلی و معرفی کالاهای ایرانی و دست یابی به بازارهای بین المللی که نقش موثری در بهبود وضعیت اقتصادی کشور دارد، موضوع برگزاری هفتمین نمایشگاه جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان، شهر باکو با هماهنگی های بعمل آمده با سازمان توسعه و تجارت و نماینده محترم وزارت امور خارجه در استان رایزنی شد.