برگزاری کمیته فنی و کارشناسی فعالیت های نمایشگاهی

کمیته ی فنی و کارشناسی فعالیت های نمایشگاهی با محوریت بررسی تقویم نمایشکاهی سال آینده با حضور نمایندگانی از طرف استانداری اردبیل ،اتاق اصناف، اتحادیه های کیف و کفش، لوازم خانگی ، فرش و همچنین نظام صنفی رایانه ، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون ، صمت و شهرداری اردبیل برگزار شد .